Diensten

  • Het samenstellen van jaarrekeningen.
  • Het verlenen van administratieve bijstand en ondersteuning bij uw boekhouding.
  • De verzorging van uw financiële administratie.
  • De verzorging van uw salarisadministratie.
  • De verzorging van uw belastingaangiften (o.a. inkomstenbelasting,  vennootschapsbelasting, loon- en omzetbelasting).
  • Het verstrekken van fiscale adviezen, het indienen van bezwaarschriften, het voeren van overleg met de fiscus, begeleiding bij boekenonderzoeken, fiscale planning etc.
  • Bedrijfsadvisering (o.a. opzet en inrichting van de financiële administratie, automatisering, rechtsvorm, , aandelentransacties, ondernemingsstructuur,  bedrijfseconomische adviezen, startersbegeleiding, personeel & organisatie, etc.).
  • Het verstrekken van tussentijds rapportages.