Inkomsten/loonbelasting

Het woord Inkomstenbelasting zegt het al: je moet belasting betalen over alle inkomsten (dus niet alleen over je inkomen). Gelukkig maakt de belastingdienst daarbij enkele uitzonderingen. Daarnaast zijn er ook nog bedragen (zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek en 14% MKB-winstvrijstelling) die je van de belastingdienst van je inkomsten mag aftrekken. Door deze zogenaamde aftrekposten wordt je inkomen (kunstmatig) lager, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Een en ander valt als volgt samen te vatten:

Totale bruto inkomsten¸ bestaande uit winst, rente-inkomsten en overige inkomsten
Aftrekposten, bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek, startersaftrek en 14% MKB-winstvrijstelling 
Belastbaar inkomen,  persoonlijk inkomens zoals het geldt voor de belastingdienst
Belastbare som inkomen waarover uiteindelijk m.b.v. schijven het belastingbedrag wordt berekend (dit bedrag stelt verder niets voor - het is slechts een tussenantwoord in een berekening)

Voor de berekening van het belastingbedrag wordt het inkomen in stukken geknipt. Elk stuk heeft zijn eigen belastingpercentage. Het is dus NIET zo dat wanneer je inkomen in de derde schijf komt, over je hele inkomen 52% belasting wordt berekend. Alleen dát deel dat in de derde schijf valt, wordt met 52% belast. De rest wordt belast met 37% of 42% belast.

Bijdrage algemene zorg

Naast de premie aan uw zorgverzekeraar betaalt u een bijdrage aan de overheid. Deze bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw bijdrage. Dit is de inkomensafhankelijke bijdrage.


Tarieven inkomstenbelasting 2013

Tarief Box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning)
Inkomsten in box 1 (2013) tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m 19.645 37,00% 19,10%
IB Schijf 2: 19.645 t/m 33.363 42,00% 24,01%
IB Schijf 3: 33.363 t/m 55.991 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 55.991 52,00% 52,00%
 
Inkomsten in box 1 (2012) tot 65 jaar vanaf 65 jaar
IB Schijf 1: t/m 18.945 33,10% 15,20%
IB Schijf 2: 18.945 t/m 33.863 41,95% 24,05%
IB Schijf 3: 33.863 t/m 56.491 42,00% 42,00%
IB Schijf 4: vanaf 56.491 52,00% 52,00%
 
Voor de tarieven in de overige boxen en meer informatie kunt u naar de website van het Ministerie van Financiën