Veelgestelde vragen

Wat zijn onze kosten ?
Dat is afhankelijk van de omvang en aard van de werkzaamheden en de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. Een en ander laat zich moeilijk inschatten. Wij werken daarom meestal op basis van een vast bedrag per maand deze kunt u zelf berekenen via onze calculatie. Hierbij krijgt u een prijsindicatie op basis van de door u opgegeven waarden. Wilt u een afspraak  dan kunnen we doornemen of hetgeen u heeft opgegeven juist is en kunnen we mogelijk meer voor u betekenen. Na het eerste jaar vindt evaluatie plaats en wordt de prijs hierop aangepast.

Kunt u met mijn financiële pakket uit de voeten?
Wij werken zelf voornamelijk met het geavanceerde online softwaremodule van Twinfield. Op deze wijze heeft u geen kosten meer voor het financiële pakket, deze kosten zitten in de vaste prijs per maand. Wij zetten uw administratie over in Twinfield zodat u geen extra kosten meer hebt.

Moet ik mijn belastingaangifte al voor 1 april inleveren?
Wij kunnen, als uw belastingconsulent, uitstel regelen voor het inleveren van de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.

Wordt Administratiekantoor Azorian B.V. mijn administratiekantoor?
Maak een afspraak voor een kosteloos en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek met Joop Spijkerman, directeur van het kantoor.

Wat wordt verstaan onder kleine, middelgrote en grote ondernemingen?

De kleine en middelgrote ondernemingen, hierna "KMO's" genoemd, worden omschreven als ondernemingen: 

 • met minder dan 250 werknemers;
  en waarvan ofwel de jaaromzet € 50 miljoen niet overschrijdt;
 • ofwel het jaarlijks balanstotaal € 43 miljoen niet overschrijdt;
  en die het zelfstandigheidscriterium in acht nemen zoals dit in lid 3 is omschreven.
 • Indien het noodzakelijk is tussen een kleine en een middelgrote onderneming te onderscheiden, wordt de "kleine onderneming" omschreven als een onderneming:
  met minder dan 50 werknemers;
 • en waarvan ofwel de jaaromzet € 10 miljoen niet overschrijdt;
 • ofwel het jaarlijks balanstotaal € 10 miljoen niet overschrijdt;
 • en die het zelfstandigheidscriterium in acht neemt zoals dit in lid 3 is omschreven.
 • Als "zelfstandig" wordt beschouwd de onderneming die niet voor 25 % of meer van het kapitaal of van de stemrechten in handen is van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan de definitie van de KMO of van de kleine onderneming, naar gelang van het geval, beantwoorden. Deze drempelwaarde mag in twee gevallen worden overschreden:
  indien de onderneming in handen is van openbare participatiemaatschappijen, van ondernemingen van risicokapitaal of van institutionele beleggers, mits deze individueel noch gezamenlijk in enig opzicht zeggenschap over de onderneming hebben;
 • indien het wegens de spreiding van het kapitaal onmogelijk is te weten in wiens handen het is, en de onderneming verklaart dat zij redelijkerwijs mag aannemen niet voor 25 % of meer in handen te zijn van één onderneming of van verscheidene ondernemingen gezamenlijk die niet aan de definitie van de KMO of van de kleine onderneming, naar gelang van het geval, beantwoorden.