Jaarrekeningen

De jaarrekening is een overzicht van de financiële situatie van je bedrijf. Dit jaarlijkse overzicht bestaat uit een balans, een resultatenrekening, een toelichting op deze onderdelen, het kasstroomoverzicht en in sommige gevallen een accountantsverklaring.

 Je bent verplicht om de jaarrekening binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar te deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Eenmanszaken, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen hoeven geen jaarrekening te deponeren.
 
Wat moet er in een jaarrekening staan?
Op de website van de Kamer van Koophandel staat vermeld wat er allemaal precies in de jaarrekeningen moet worden opgenomen. Over het algemeen geldt: hoe groter je bedrijf, hoe meer onderdelen je jaarrekening bevat. Zo zijn een uitgebreide toelichting en een jaarverslag niet verplicht bij kleine ondernemingen, maar wel bij middelgrote en grote bedrijven. En voor 'kleine' rechtspersonen is een accountantsverklaring niet verplicht.
 
Wat kost het opzetten van een jaarrekening?
Een jaarrekening kan en mag je zelf opstellen, mits je 'klein' genoeg bent, maar je kan het natuurlijk ook uitbesteden. Voor een eenmanszaak betaal je enkele honderden euro's hiervoor, als BV gaat het bedrag al snel richting de duizend euro . Bij Azorian B.V. zitten deze kosten bij de maandkosten in zie hiervoor onze module prijsindicatie.
 
Wat heb je aan een jaarrekening?
Los van het feit dat het opstellen en deponeren van een jaarrekening in veel gevallen dus verplicht is, kan je ook wat hebben aan dit financiële eindverslag. Het geeft namelijk inzicht in de financiële situatie van je bedrijf. Door gebruik te maken van bepaalde ratio's kun je nagaan hoe je bedrijf presteert.
 
Zo geeft de solvabiliteitsratio bijvoorbeeld aan wat de verhouding is tussen het eigen en vreemd vermogen. En met behulp van de balans, die onderdeel is van de jaarrekening, kun je de current ratio uitrekenen, oftewel of op welke hoogte kortlopende schulden terugbetaald kunnen worden met de beschikbare bezitting

Jaarverslag: Hoe breng je deze goed?
Als middelgrote of grote onderneming ben je in sommige gevallen volgens de wet verplicht om een jaarverslag te publiceren. Dat wil echter niet betekenen dat het ieder jaar weer een verplicht nummertje moet worden. Het jaarverslag kan namelijk ook goed worden ingezet als promotiemiddel.
 
Verwar allereerst een jaarverslag niet met een jaarrekening. In die laatste, die bestaat uit de balans, de winst-en-verliesrekening en de toelichting daarop, geef je voornamelijk financiële informatie over de resultaten die je het afgelopen jaar hebt geboekt.
 
In het jaarverslag, waar een jaarrekening deel van uitmaakt, deel je vooral niet-financiële informatie. Of zoals de wet het zegt, geeft het jaarverslag 'een getrouw beeld omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de rechtspersoon'.
 
Het jaarverslag bevat de waarheid
In het jaarverslag zet je dus bijvoorbeeld je successen, je doelstellingen, je marketingstrategieën en werkmethoden. Eigenlijk ben je bezig met verantwoording af te leggen aan klanten en andere geïnteresseerden. Let er te allen tijde op dat je geen onjuistheden vertelt in je jaarverslag! Iedereen, van belegger tot leverancier en van klant tot bankier moet erop kunnen vertrouwen dat de door jou gepubliceerde cijfers en feiten juist en volledig zijn en een realistisch beeld geven van hoe je bedrijf ervoor staat. Zorg er ook altijd voor dat de inhoud van je jaarverslag klopt met de cijfers en informatie die je in je jaarrekening publiceert.
 
Het jaarverslag als marketingtool
De laatste jaren is er een trend ontstaan waarin bedrijven het jaarverslag steeds meer aangrijpen als extra PR-instrument. Wat vooral populair is is schrijven over de toekomst. Het vooruitblikken is een verplicht onderdeel van het jaarverslag, maar je kan dit prima gebruiken om het PR-gehalte op te krikken. Vertel bijvoorbeeld welke nieuwe activiteiten je denkt te starten het komende jaar, maar ook welke veranderingen of samenwerkingen op stapel zijn. Veel lezers van jaarverslagen vinden het hoofdstuk met daarin de verwachtingen voor de toekomst erg belangrijk, dus besteed hier voldoende aandacht aan.
 
Een jaarverslag hoeft geen chronologische opsomming van uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten te zijn. Wel is het van belang dat je een inhoudelijk verhaal weet te vertellen. Leg een duidelijke link tussen zaken uit het verleden en plannen voor de toekomst, onderbouwd door behaalde cijfers en resultaten.

Voor wie schrijf je het jaarverslag?
Er zijn sowieso verschillende soorten jaarverslagen die je kan schrijven. Een financieel jaarverslag heeft een andere doelgroep dan bijvoorbeeld een milieujaarverslag. Bedenk altijd goed voor wie je het jaarverslag schrijft. Pas hier de inhoud, schrijfstijl en opmaak van je jaarverslag op aan. Wat kan helpen om het jaarverslag interessant te maken voor de lezer, is door een centraal thema te kiezen en dat telkens, in zowel woord als beeld, terug te laten komen. Presenteer de informatie ook niet als één saaie lap tekst, laat zo nu en dan mensen uit je bedrijf of klanten aan het woord.
 
Opmaaktechnisch gezien kun je met een jaarverslag haast alle kanten op. Je kan het als een simpel zoveel pagina's tellend document naar buiten brengen, maar je kan er ook voor kiezen om het als een soort magazine, inclusief interviews, reportages en trivia, te publiceren. Wat een jaarverslag sowieso beter te behappen maakt is het gebruik van foto's, grafieken, kadertjes, illustraties en tabellen.