Vennootschapsbelasting

 
Aangifte vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst. De Belastingdienst onderscheidt voor belasting over winst lichamen en natuurlijke personen. Lichamen (zoals bedrijven en organisaties) moeten aangifte vennootschapsbelasting doen. Natuurlijke personen (zoals eenmanszaken) betalen belasting over de winst via de inkomstenbelasting. Meer hierover leest u bij de inkomstenbelasting voor ondernemers.

De meest voorkomende lichamen zijn:
• de naamloze vennootschap (nv)
• de besloten vennootschap (bv)
Andere lichamen, zoals verenigingen, stichtingen en vergelijkbare organisaties, moeten alleen in bepaalde situaties aangifte vennootschapsbelasting doen.

Belastingplichtig in Nederland

Lichamen die in Nederland zijn gevestigd, zijn binnenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn lichamen die uit Nederland inkomen krijgen, maar in het buitenland zijn gevestigd.
Of een onderneming voor de belasting in Nederland is gevestigd, hangt af van:

  • de plaats waar de leiding is gevestigd
  • de plaats van het hoofdkantoor
  • de plaats waar de aandeelhoudersvergadering plaatsvindt
  • Lichamen opgericht naar Nederlands recht zijn volgens de Wet op de vennootschapsbelasting gevestigd in Nederland.

Belastbaar bedrag

De vennootschapsbelasting wordt berekend over het belastbare bedrag in een boekjaar. Het belastbare bedrag is de winst min de verrekenbare verliezen.
Bij het vaststellen van het belastbare bedrag zijn veel regelingen van toepassing die ook gelden voor ondernemers in de inkomstenbelasting. Voorbeelden hiervan zijn de investeringsaftrek, de landbouwvrijstelling en de tonnageregeling bij winst uit zeescheepvaart.
Sommige fiscale regelingen zijn specifiek voor de ondernemer in de inkomstenbelasting, zoals de zelfstandigenaftrek en de meewerkaftrek. Deze regelingen gelden niet binnen de vennootschapsbelasting.
Daarnaast zijn er specifieke regelingen voor de vennootschapsbelasting, zoals de deelnemingsvrijstelling en de fiscale eenheid.

Boekjaar

De vennootschapsbelasting is een belasting over de winst in een boekjaar. Vaak is dat boekjaar gelijk aan het kalenderjaar. Maar een gebroken boekjaar (bijvoorbeeld van mei t/m april) is ook toegestaan. Het boekjaar voor de aangifte vennootschapsbelasting moet gelijk zijn aan het boekjaar in de statuten van de vennootschap.
Een boekjaar is in het algemeen een periode van 12 maanden. Het eerste boekjaar van een net opgerichte vennootschap kan langer of korter zijn. Ook het laatste boekjaar (bij liquidatie van de vennootschap) kan een afwijkende periode beslaan. En als een vennootschap besluit het statutaire boekjaar te wijzigen, kan het 'tussenjaar' ook langer of korter zijn.
Het is niet toegestaan om een boekjaar te wijzigen met alleen het doel om incidenteel fiscaal voordeel te behalen.

Vrijstelling

Stichtingen, verenigingen en vergelijkbare organisaties die een onderneming drijven, zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

  • de fiscale winst in een jaar niet meer is dan € 15.000
  • de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande vier jaar bij elkaar niet meer is dan € 75.000

Soms kan het voor u gunstig zijn om wel belastingplichtig te zijn. U kiest er dan voor om niet te worden vrijgesteld. Deze keuze maakt u voor een periode van 5 jaar. Stuur hiervoor een brief naar uw belastingkantoor binnen 6 maanden na afloop van het jaar waarop het verzoek betrekking heeft.
Voor culturele instellingen geldt dat zij deze keuze maken voor een periode van 10 jaar.