Rapporten

Jaarrekeningen
Azorian B.V. werkt met een zeer complete rapportgenerator, gebaseerd op Microsoft Excel. Bij de Jaarrekening worden standaard de rapportmodellen geleverd voor de Eenmanszaak, Vof, BV, Stichting en Publicatiestukken KvK. Al deze rapportmodellen voldoen aan de wettelijke vereisten van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.

De mogelijkheden van de Azorian B.V. jaarrekening op een rij:

 • Saldi importeren vanuit vrijwel alle financiële software
  (m.b.v. een directe koppeling, auditfile of Excel-bestand)
 • Centrale brugstaat en rapportgegevens
 • In overleg  de opmaak en lay-out bepalen
 • Automatisch tonen en verbergen van toelichtingen
 • Automatische inhoudsopgave
 • Consolidatie en automatische eliminatie
 • Engelstalige rapportmodellen
 • Rapportmodellen voor Stichting o.b.v. RJ640   

Kortom, de Azorian Jaarrekening bevat alle mogelijkheden om snel en efficiënt uw jaarrekeningen op te stellen conform de wettelijke vereisten van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving.
Tevens kunnen wij met behulp van de jaarcijfers het publicatierapport snel en efficiënt opmaken zodat u altijd tijdig de publicatiestukken kunt deponeren

Tussentijdse rapporten
Met de Azorian B.V. Tussentijds Rapport beschikken wij over de mogelijkheid om in korte tijd een gedetailleerd rapport op te stellen. Er zijn twee vormen van rapporten beschikbaar:

 • Maandrapporten
 • Kwartaalrapporten

De gegevens kunnen uit vrijwel alle boekhoudprogramma's worden ingelezen met behulp van de auditfile, excelfile of een directe koppeling.
Voor Azorian B.V. is het Tussentijds Rapport hét instrument om in overleg met de cliënt tussentijds bij te sturen. Door verschillende kantoren wordt het Tussentijds Rapport gebruikt als basis bij de periodieke adviesgesprekken met de cliënt. U biedt hiermee een duidelijke toegevoegde waarde die door uw cliënten zeker wordt gewaardeerd.  

De mogelijkheden van de Azorian B.V. jaarrekening op een rij:

 • Saldi importeren vanuit vrijwel alle financiële software
  (m.b.v. een directe koppeling, auditfile of Excel-bestand)
 • Centrale brugstaat en rapportgegevens
 • In overleg de opmaak en lay-out bepalen
 • Automatisch tonen en verbergen van toelichtingen
 • Automatische inhoudsopgave
 • Consolidatie en automatische eliminatie
 • Engelstalige rapportmodellen
 • Rapportmodellen voor Stichting o.b.v. RJ640

Ook wanneer u als ondernemer, de cijfers van uw onderneming tussentijds wilt volgen, is het Tussentijds Rapport interessant. Met de aanwezige managementinformatie en de cijfermatige overzichten hebt u een uitstekende rapportage binnen handbereik. Vroeger was het opstellen van periodecijfers vaak tijdrovend, nu is het rapport met een druk op de knop bijgewerkt met de actuele cijfers. De ontwikkelingen zijn beter te volgen en u kunt gericht en tijdig bijsturen.